PRP (Platelet Rich Plazma)


PRP trombositten zengin plazma demektir. Kişinin kendi kanının işlenmesi sonucu trombosit (pıhtılaşma hücresi) ve büyüme faktörleri açısından normal kan değerlerinden çok daha yoğun ve zengin bir ürün elde edilmesi temeline dayanır. Kök hücre uygulamaları ile karıştırılmamalıdır.

Bu işlemde asıl hedeflenen trombosit elde etmekten çok trombositlerden salınan büyüme faktörlerini izole etmektir. Büyüme faktörleri pek çok diğer hücre grubunu etkileyerek çalışırlar. PRP hazırlanması sonucu elde edilen bu büyüme faktörleri ile bir yapım süreci tetiklenmeye çalışılır.

İşlem hastadan kan alınması ile başlar. Genelde 20 cc civarında kan alınır. Geniş uygulama alanlarında miktar artırılabilir. Steril, pıhtılaşma önleyici kimyasallar içeren tüplere alınan kan kullanılan kitin özelliklerine göre bir veya iki kez santrifuj edilir. Santrifuj sonucunda bileşenlerine ayrılan kandan normal konsantrasyonunun yaklaşık 5 katına ulaşmış trombositler içerisinde uygun miktarda plazma ile beyaz kan hücreleri ve bir miktar kırmızı kan hücreleri alınır. Homojenize edilip eşit miktarda plazmada eşit miktarda hücre olması sağlanır. Etkinliği artırmak için eklenen aktivatörler sonrasında PRP uygulamaya hazırdır.

Uygulama esnasında genellikle anestezi gerekmez. Ağrı eşiği düşük hastalarda kremler ile sağlanan yüzeysel bir anestezi, çok gerekli görüldüğünde lokal anestezi uygulanabilir. Çok ince iğnelerle (30-32 g) hedef bölgeye enjekte edilir. Dermapen, dermaroller ile kombine edilebilir, mezoterapi tabancaları kullanılabilir. Yağ greftlerine eklenebilir, kremler içerisine eklenerek kullanılabilir. Uygulama yaklaşık 30-45 dakika arası süre alır.

Kozmetik uygulamalar arasında, ciltteki kırışıklıkların, sarkmaların azaltılması, leke tedavisi, skar(iz) kalitesinin artırılması, saç dökülmelerinin önlenmesi ve saç ekimi sonrası cerrahi işleme destek amaçlı kullanılmaktadır. Tıpta hemen hemen her branşta hastalıkların tedavisinde kullanımıyla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. İyileşme problemi yaşanan yaralarda, eklem rahatsızlıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Sizi Arayalım