İşitme Testleri – Odyoloji Laboratuvarı

İşitme Testleri – Odyoloji Laboratuvarı

Odyoloji işitme ve dengeyle ilgili çalışmaların yapıldığı ve işitme- denge bozukluklarının araştırıldığı bilim dalıdır. İşitme kaybı natal ve edinsel olarak ikiye ayrılabilir. Natal işitme kaybı da genetik olmayan ve genetik kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılabilir. Genetik olmayan işitme kayıpları arasında erken doğum, düşük doğum ağırlığı, anne rahmindeki enfeksiyonlar vb. sayılabilir. Down sendromu, usher sendromu, genetik ilişkili işitme kaybı gibi genetik bozuklukların örnekleri sayılabilir. İşitme kaybı doğumda ortaya çıkar ve müdahale edilmezse dil ve konuşma gelişimini olumsuz etkiler, işitme kaybının derecesine bağlı olarak dil ve konuşma gelişimi olmayabilir. Dil ve konuşma sorunlarına ek olarak öğrenme sorunları ortaya çıkar ve akademik başarı düşer.

 

Aşağıdaki sorular ile ilgili düşündüğünüzde işitme testine ihtiyacınız olup olmadığını anlayabilirsiniz.

 

İşitme Testine İhtiyacınız Var mı?

 

  • Önemli telefon konuşmalarını yakınlarınızdan birinin yapmasını mı tercih edersiniz?
  • Telefonla konuşurken, öbür kulağı kullanmak uygunken, hep aynı kulağı mı kullanmayı tercih edersiniz?
  • Restoran gibi gürültülü yerlerde sizinle konuşmaya çalışan insanları anlamada zorluk çekiyor musunuz?
  • Aileniz ve arkadaşlarınız TV’yi çok yüksek sesle dinlediğinizden şikayet ediyorlar mı?
  • İşitmeyle ilgili bir probleminiz olabileceğini inkar ediyor musunuz?
  • Biraz önce katıldığınız toplantının detaylarını başkalarına soruyor musunuz?
  • Sessiz ortamlarda, kulağınızda sinek vızıltısı, ıslık veya rüzgar sesi gibi sesler duyuyor musunuz?
  • Konserlerden sonra kulaklarınızda acı, ağrı oluyor mu?
  • Bir süre için işitme kaybı oluyor mu?

 

Bu sorulardan bir kaçına “Evet” cevabı veriyorsanız sizi işitme testi için merkezimize davet ediyoruz.

Sizi Arayalım