Baş-boyun Kanserlerinde Erken Tanının Önemi | Ento KBB

Baş-boyun Kanserlerinde Erken Tanının Önemi


Baş boyun kanserleri tüm kanserlerin yaklaşık %10-15’ini oluşturmaktadır. Bölge itibariyle vucüt fonksiyonları ile ilgili birçok işlevi olması itibariyle tümörlerinin erken tanısı çok önemlidir. Baş boyun kanserleri; dudak, dil, yanak, damak, tonsil(bademcik), nazofarinks(geniz), larinks(gırtlak), hipofarinks(yemek borusu girişi) olarak sayılabilir.

Baş boyun kanserleri daha sık olarak erkeklerde ve 50-60 yaş civarı görülmektedir. En sık görüleni larinks (gırtlak) kanserleridir. Bahsi geçen bölgelerin hepsi yutma, konuşma ve nefes alma fonksiyonlarının gerçekleştiği bölgeler olduğu için bu kanserlerin erken tanısı halinde fonksiyon kaybı olmadan tedavisi mümkün olabilmektedir. Ayrıca baş boyun kanserlerinin çok önemli bir kısmı sadece ayrıntılı bir kulak burun boğaz muayenesi ile tespit edilebilmektedir. Sigara kullanımı baş boyun kanserleri açısından ciddi risk oluşturmaktadır.

Dudak ve Ağız İçi (Oral Kavite) Kanserleri

İyileşmeyen ve giderek büyüyen dudak veya dilde yara, dil veya boğazda düzelmeyen ağrı, yutma güçlüğü veya boyunda şişlik varsa mutlaka KBB hekimine görünün. Erken dönemde basit cerrahi işlemlerle kanser çözüme kavuşturulabilmektedir. İleri dönem kanserlerde fonksiyonu bozmayacak şekilde ameliyatlar yapılabilmektedir. Hastanemizde bu ameliyatlar başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Geniz (Nazofarinks) Kanserleri

Boyunda giderek büyüyen bir şişlik, tek kulakta tıkanıklık hissi, burun tıkanıklığı veya burun kanamaları oluyorsa mutlaka ayrıntılı muayene yapılmalıdır. Erken tanı ile kemoradyoterapi (ilaç ve ışın tedavisi) ile tam iyileşme sağlanabilmektedir.

Larinks (Gırtlak) Kanserleri

Yirmi günü geçen ses kısıklığı, boğazda yabancı cisim hissi, yutma güçlüğü, yutkunurken takılma gibi şikayetler mevcutsa mutlaka KBB muayenesi yapılmalıdır. Erken dönemde basit cerrahi işlemlerle hem tanı hem tedavi yapılabilmektedir. İleri dönemlerde yarım veya tam gırtlak ameliyatları ile birlikte boyun lenf bezleri temizlenmesi (boyun disseksiyonu) yapılması gerekmektedir. Radyoterapi (ışın tedavisi) de bir seçenek olmakla beraber ameliyat çoğu kez önerilmektedir.

Bahsi geçen tüm kanser türlerinde bir gün bile çok kıymetli olabilmekte ve günler içinde fonksiyon kaybı ciddi hale gelebilmektedir. Bu sebeple erken tanı konularak bir an önce tedavi yapılması kişinin sürecinin rahat atlatılması açısından çok önemlidir. Özellikle gırtlak kanserlerinde gırtlak yapı itibariyle küçük bir yapı olduğu için ufak bir ilerleme ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Lütfen şikayetlerinizi ihmal etmeyin mutlaka KBB hekimine görünün.

ENTO KBB CERRAHİ TIP MERKEZİ olarak bu tümörlerin tanı ve tedavisinde gerekli deneyime sahip olup başarı ile işlemleri gerçekleştirmekteyiz.Telefon Hattı